Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11976
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМямлін, Сергій Віталійовичuk_ua
dc.contributor.authorMyamlin, Sergey V.en
dc.date.accessioned2020-06-25T07:41:10Z-
dc.date.available2020-06-25T07:41:10Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationМямлін, С. В. Філософія нестабільності та інтерпретація помилки в сучасній науці / С. В. Мямлін // Гендерні дослідження: прикладні аспекти : наук. монографія / за наук. ред. В. П. Кравця. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2013. – § 2.2. – С. 119–124.uk_UA
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11976-
dc.identifier.urihttp://lib.iitta.gov.ua/6622/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_1%D0%97_zbor_18.51.58.pdf-
dc.descriptionС. Мямлін: ORCID 0000-0002-7383-9304uk_UA
dc.description.abstractUK: відкриття в науці призвели до визнання того, що нестабільність і креативність притаманні нашому світу. Це має великі наслідки для того, як ми сприймаємо Всесвіт та наше місце в ньому. У своїх нарисах І. Пригожин відслідковує появу нового наукового світогляду і припускає, що він пропонує надію та нову відповідальність перед людством. Західна філософія освіти останнім часом розробила деякі підходи, які засновані на концепції «Розумний швидкий збій». Ця філософія викладання повинна стимулювати творчість, заохочуючи учнів ризикувати невдачею та усвідомлювати невдачу як найважливішу для розвитку дизайнерських навичок та суджень. Вчені, які дотримуються цієї філософії, зосереджують свої методи на тому, щоб відучити людей від багаторічної практики неприйняття ризику, підкреслюючи зв'язок між творчістю і ризиком. «Жодне питання не важливіше для інженера, ніж інтелектуальний збій», - каже Дж. Матсон. Проблема полягає в тому, що цей збій має бути «швидким», а не «повільним», і тоді він буде «продуктивним».uk_UA
dc.description.abstractEN: Recent discoveries in science have led to the recognition that instability and creativity are inherent to our world. This has major implications for the way we perceive the universe and our place in it. In his essays I. Prigogine traces the emergence of the new worldview provided by science, and suggests that it offers hope and new responsibility for mankind. The Western philosophy of education has recently developed some approaches based on the concept of «Intelligent fast failure». This teaching philosophy is supposed to stimulate creativity by encouraging students to risk failure and to realize failure as essential to developing design skills and judgments. Scientists adhering to this philosophy centre their techniques on teaching people to unlearn years of practicing risk aversion, stressing the connection between creativity and risk. «No issue is more important to the engineer than intelligent failure», says J. Matson. The problem is that the failure should be «fast», not «slow» and then it will be «productive».en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherНавчальна книга - Богдан, Тернопільuk_UA
dc.subjectконцепція «розумний швидкий збій»uk_UA
dc.subjectризикuk_UA
dc.subjectтворчістьuk_UA
dc.subjectthe concept of «Intelligent fast failure»en
dc.subjectrisken
dc.subjectcreationen
dc.subjectКВВГuk_UA
dc.titleФілософія нестабільності та інтерпретація помилки в сучасній науціuk_UA
dc.title.alternativeThe Philosophy of Instability and the Interpretation of Errors in Modern Scienceen
dc.typeBook chapteruk_UA
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КВВГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myamlin.pdf173,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.