Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11517
Title: Аналіз міжнародних термінів зі стандартів в області якості, надійності та ризику
Other Titles: Analysis of International Standards Terms in Scope of Quality, Reliability and Risk
Анализ международных терминов по стандартам в области качества, надежности и риска
Authors: Бондаренко, Ірина Олександрівна
Keywords: якість
надійність
ризик
готовність
безвідмовність
ремонтопридатність
quality
dependability
risk
readiness
availability
reliability
maintainability
качество
надежность
риск
готовность
безотказность
ремонтопригодность
КККГ
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "ДОСТ", м. Дніпро. Державне підприємство «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту»
Citation: Бондаренко, І. О. Аналіз міжнародних термінів зі стандартів в області якості, надійності та ризику: [препринт] // Вісник сертифікації залізничного транспорту. – 2019. – № 04 (56). – С. 30–35. Фрагмент тексту.
Abstract: UK: Анотація: в роботі виконано аналіз сучасного стану міжнародних термінів зі стандартів в області якості, надійності та ризику для подальшого розвинення термінології, методів і методик з оцінки конструкції залізничної колії. Результати аналізу показують, що необхідне узгодження оцінки стану колії за існуючими критеріями якості. У зв’язку з чим запропоновано напрями оцінки якості колії як спосіб адаптації критеріїв якості для рівня оцінки ризиків безпеки.
EN: Abstract: in the work the analysis of the current state of international terms from the standards in the field of quality, reliability and risk for the further development of terminology, methods and methodologies for assessing the trackform of the railroad track was performed. The results of the analysis show that the necessary coordination of the assessment of the state of the track according to existing quality criteria. In connection with this, the ways of assessing the quality of the tracks as a way of adapting the quality criteria for the level of safety risk assessment are proposed.
RU: Аннотация: в работе выполнен анализ современного состояния международных терминов по стандартам в области качества, надежности и риска для дальнейшего развития терминологии, методов и методик по оценке конструкции железнодорожного пути. Результаты анализа показывают, что необходимо согласование оценки состояния пути по существующим критериям качества. В связи с чем предложены направления оценки качества пути как способ адаптации критериев качества для уровня оценки рисков безопасности.
Description: І. Бондаренко: ORCID 0000-0003-4717-3032
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11517
Appears in Collections:Статті КККГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondarenko.pdffragm. text271,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.