Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11507
Title: Improving the Efficiency of Multi-Group Trains Formation
Other Titles: Підвищення ефективності формування багатогрупних поїздів
Повышение эффективности формирования многогруппных поездов
Authors: Kozachenko, Dmytro M.
Bobrovsky, Volodymyr I.
Skovron, Igor Ya.
Jablonskyte, J.
Keywords: railways
shunting problem
optimization
multi-group trains
simulation
залізниці
проблема маневрування
оптимізація
багатогрупні поїзда
моделювання
железные дороги
проблема маневрирования
оптимизация
многогруппные поезда
моделирование
КУЕР
КТВ
Issue Date: 2019
Publisher: Kaunas University of Technology; Publishing House "Technologija"
Citation: Kozachenko, D. Improving the Efficiency of Multi-Group Trains Formation / D. Kozachenko, V. Bobrovskyi, І. Skovron, J. Jablonskytё // Transport Means 2019 : Proc. of the 23rd Intern. Sci. Conf. (Oct. 02–04, 2019, Palanga, Lithuania) / Kaunas Univ. of Technology [et al.]. – [Kaunas], 2019. – Pt. III – P. 1083–1089.
Abstract: EN: ABSTRACT The formation of multi-group trains is one of the typical tasks solved in the process of operational work of railways. The purpose of this study is to reduce the time spent on shunting operations associated with the formation of multi-group trains. The studies are performed using the method of simulation modeling. The method of searching for a rational order of multi-group train formation was improved. It is based on the statistical evaluation of the variety of simulation modeling results of shunting movements, the sequence of which is determined using the various methods and formation schemes. The choice of the best method and the scheme of train formation makes it possible to reduce the duration of shunting by 7.1-23.3% when using a flat shunting neck and by 8-11% when using a sorting hump. The methods presented in this paper make it possible to develop software products for the automated preparation of shunting plans for the formation of multi-group trains at the stations.
UK: АНОТАЦІЯ Формування багатогрупних поїздів є одним з типових завдань, що вирішуються в процесі експлуатаційної роботи залізниць. Мета цього дослідження - скоротити час, що витрачається на маневрові операції, пов'язані з формуванням багатогрупних поїздів. Дослідження проводяться за допомогою метододу імітаційного моделювання. Удосконалено метод пошуку раціонального порядку формування багатогрупних поїздів. Він заснований на статистичній оцінці результатів імітаційного моделювання маневрових пересуваннь, послідовність яких визначається за допомогою різних методів та схем формування. Вибір найкращого методу та схеми формування поїздів дає змогу скоротити тривалість маневрів на 7,1-23,3% при використанні витяжної колії та на 8-11% при використанні сортувальної гірки. Методи, представлені в цій роботі, дозволяють розробити програмні продукти для автоматизованої підготовки планів маневрової роботи по формуванню багатогрупних поїздів на станціях.
RU: АННОТАЦИЯ Формирование многогруппных поездов является одной из типичных задач, решаемых в процессе эксплуатационной работы железных дорог. Целью данного исследования является сокращение времени, которое затрачивается на маневровые операции, связанные с формированием многогруппных поездов. Исследования проводятся с использованием метода имитационного моделирования. Усовершенствован метод поиска рационального порядка формирования групповых поездов. Он основан на статистической оценке результатов имитационного моделирования маневровых передвижений, последовательность которых определяется с использованием различных методов и схем формирования. Выбор лучшего метода и схемы формирования поезда позволяет сократить продолжительность маневровых операций на 7,1-23,3% при использовании вытяжного пути и на 8-11% при использовании сортировочной горки. Методы, представленные в данной статье, позволяют разрабатывать программные продукты для автоматизированной подготовки планов маневровой работы по формированию многогруппных поездов на станциях.
Description: D. Kozachenko: ORCID 0000-0003-2611-1350; V. Bobrovskyi: ORCID 0000-0001-8622-2920; І. Skovron: ORCID 0000-0003-0697-2698
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11507
ISSN: 1822-296Х (print)
2351-7034 (on-line)
Appears in Collections:Статті КТВ
Статті КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozachenko - Transport-means-2019.pdf5,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.