Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11179
Title: Охорона праці та безпека військової діяльності
Other Titles: Охрана труда и безопасность военной деятельности
Authors: Северин, Олександр Петрович
Богомаз, Володимир Миколайович
Боренко, Микола Віталійович
Лоза, Василь Григорович
Крамар, Ігор Євгенович
Шаптала, Олександр Іванович
Keywords: безпека військової діяльності
законодавчі та нормативні акти
охорона праці
заходи безпеки в діяльності військ
організація бойової підготовки
навчальний посібник
безопасность военной деятельности
законодательные и нормативные акты
охрана труда
меры безопасности в деятельности войск
организация боевой подготовки
учебное пособие
КВП
КПММ
КБЖД
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, м. Дніпро
Citation: Охорона праці та безпека військової діяльності : навч. посібник / О. П. Северин, В. М. Богомаз, М. В. Боренко, В. Г. Лоза, І. Є. Крамар, О. І. Шаптала; Дніпропетр. нац. ун-т за-лізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – 208 с. – ISBN 978-966-8471-80-3.
Abstract: UK: Навчальний посібник містить відомості про основні вимоги законодавства України, наказів та директив Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, інших нормативно-правових документів з питань забезпечення охорони праці та безпеки військової діяльності структурних підрозділів Держспецтрансслужби в повсякденній діяльності та під час виконання завдань за призначенням. Призначений для опанування курсантами, студентами навчальної дисципліни «Безпека військової діяльності» під час вивчення і засвоєння питань забезпечення виробничої діяльності, безпеки військової діяльності, особливо під час організації бойової підготовки, виконання службово-бойових завдань із застосуванням озброєння і військової техніки, виконання інших видів занять та робіт».
RU: Учебное пособие содержит сведения об основных требованиях законодательства Украины, приказов и директив Главы Администрации Государственной специальной службы транспорта, других нормативно-правовых документов по вопросам обеспечения охраны труда и безопасности военной деятельности структурных подразделений Госспецтрансслужбы в повседневной деятельности и при выполнении задач по назначению. Предназначен для овладения курсантами, студентами учебной дисциплины «Безопасность военной деятельности» при изучении и усвоения вопросов обеспечения производственной деятельности, безопасности военной деятельности, особенно при организации боевой подготовки, выполнения служебно-боевых задач с применением вооружения и военной техники, выполнение других видов занятий и работ».
Description: О. Северин: ORCID 0000-0001-9967-4731; В. Богомаз: ORCID 0000-0001-5913-2671; М. Боренко: ORCID 0000-0001-9578-3906; В. Лоза: ORCID 0000-0002-1864-5478; І. Крамар: ORCID 0000-00035875-1360; О. Шаптала: ORCID 0000-00031675-1450
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11179
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КВП
Інші праці КБЖД
Інші праці КПММ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Severyn_et_al_2018.pdf2,41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.