Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11174
Title: Словник англійських термінів
Other Titles: Словарь английских терминов
Authors: Перерва, Катерина Михайлівна
Keywords: інформаційний пошук
англійські терміни
словник
информационный поиск
английские термины
словарь
КІМ
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, м. Дніпро
Citation: Перерва, К. М. Словник англійських термінів (за фаховими напрямами факультету "Управління енергетичними процесами"; для студентів І, ІІ курсів денної та заочної форми навчання ф-ту «Управління енергетичними процесами» / К. М. Перерва. – Дніпро : Дніпропетр. нац . ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. – 46 с. – (ДІІТ. Каф. Іноземні мови).
Abstract: UK: Словник призначений для інформаційного пошуку з метою обміну інформацією, для поповнення словникового запасу, подальшого розвитку та вдосконалення навичок розуміння англійської мови за допомогою використання дефініцій, самостійного адекватного сприйняття індивідуальних технічних текстів, осмислення професійно-орієнтованої науково-технічної літератури тощо.
RU: Словарь предназначен для информационного поиска с целью обмена информацией, для пополнения словарного запаса, дальнейшего развития и совершенствования навыков понимания английского языка посредством использования дефиниций, самостоятельного адекватного восприятия индивидуальных технических текстов, осмысления профессионально-ориентированной научно-технической литературы и тому подобное.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11174
Appears in Collections:Інші праці КІМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pererva_2018.pdf653,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.