Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11170
Title: Дослідження інформаційно-телекомунікаційної системи залізничного транспорту з використанням штучного інтелекту
Other Titles: Исследование информационно-телекоммуникационной системы железнодорожного транспорта с использованием искусственного интеллекта
Authors: Пахомова, Вiкторiя Миколаївна
Keywords: прогнозування
захист
інформаційно-телекомунікаційні системи
методи штучного інтелекту
прогнозирование
защита
информационно-телекоммуникационные системы
методы искусственного интеллекта
forecasting
security
information and telecommunication systems
methods of artificial intelligence
КЕОМ
Issue Date: 2018
Publisher: Стандарт-Сервіс, Дніпро
Citation: Пахомова, В. М. Дослідження інформаційно-телекомунікаційної системи залізничного транспорту з використанням штучного інтелекту / В. М. Пахомова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. – Дніпро : Стандарт-Сервіс, 2018. – 220 с. – ISBN 978-617-7382-14-9. – Наведено фрагмент тексту.
Abstract: UK: Представлені розв’язки задач маршрутизації, прогнозування та захисту в інформаційно-телекомунікаційній системі залізничного транспорту на основі використання методів штучного інтелекту: мурашиного та генетичного алгоритмів; нейронних та нейронечітких мереж, а також дослідження можливості подальшого розвитку комп’ютерних мереж з використанням технологій АТМ і MPLS.
RU: Представленные решения задач маршрутизации, прогнозирования и защиты в информационно-телекоммуникационной системе железнодорожного транспорта на основе использования методов искусственного интеллекта: муравьиного и генетического алгоритмов; нейронных и нейронечетких сетей, а также исследование возможности дальнейшего развития компьютерных сетей с использованием технологий АТМ и MPLS.
Description: В. Пахомова: ORCID 0000-0001-8346-0405
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11170
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КЕОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pakhomova.pdfфрагмент тексту2,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.