Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11092
Title: Матеріалы по вопросу о подъѣздныхъ путяхъ къ казеннымъ жел. дор. Вып. XLІV. Ч.1. Отвъты пораіонныхъ комитетовъ на письмо г. управляющаго дълами О. В. Комиссіи и перечень жел. дорогъ, вопросъ о постройкъ которыхъ возбуждался общественными учрежденіями за время съ 1895 г.
Other Titles: Матеріали з питання про під'їзні шляхи до казених залізниць. Вип. XLІV. Ч.1. Відповіді порайонних комітетів на лист п. керуючого справами О. В. Комісії та перелік залізниць, питання про будівництво яких збуджувалося громадськими установами за час з 1895 р.
Keywords: результаты обследования
Особая Высшая Комиссия
магистральные железные дороги
подъездные пути
локальные ресурсы
результати обстеження
Особлива Вища Комісія
магістральні залізниці
під'їзні колії
локальные ресурсы
Issue Date: 1911
Publisher: Тип. Т-ва п. ф. Электро-Типографія Н. Я. Стойковой, Санкт-Петербургъ
Citation: Матеріалы по вопросу о подъѣздныхъ путяхъ къ казеннымъ жел. дор. Вып. XLІV. Ч.1. Отвъты пораіонныхъ комитетовъ на письмо г. управляющаго дълами О. В. Комиссіи и перечень жел. дорогъ, вопросъ о постройкъ которыхъ возбуждался общественными учрежденіями за время съ 1895 г. / Высочайше учрежденная Особая Высшая Комиссія для всесторонняго изслѣдованія желѣзнодорожнаго дѣла въ Россіи. – С.-Петербургъ : Тип. Т-ва п. ф. Электро-Типографія Н. Я. Стойковой, 1911. – 230 с.
Abstract: RU: Материалы представляют собой результаты обследования сети русских железных дорог Особой Высшей Комиссией, где указывается на значительную потребность в устройстве ряда подъездных путей к существующим магистралям, что должно благоприятно отразиться на экономическом развитии регионов. Часть 1 содержит ответы комитетов на письмо управляющего делами Особой Высшей Комиссии и перечень железных дорог, вопрос о постройте которых возбуждался общественными учреждениями за время с 1895 года.
UK: Матеріали являють собою результати обстеження мережі російських залізниць Особливою Вищої Комісією, де вказується на значну потребу в будівництві ряду підїзних шляхів до магістральних залізниць, які вже існують, що повинно сприяти економічному розвитку регіонів. Частина 1 містить відповіді комітетів на лист керуючого справами Особливої Вищої Комісії та перелік залізниць, питання про будівництво яких збуджувалося громадськими установами за час з 1895 року.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11092
http://ecat.diit.edu.ua/zu/107.pdf
Appears in Collections:Наукова та технічна література (РЦВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Materialy po voprosu.pdf26,9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.