Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10993
Title: Щодо визначення раціональних значень параметрів екіпажної частини вантажного локомотива
Other Titles: For Determination of Rational Parameters Values for Vehicle Part of Freight Locomotive
Authors: Татарінова, Валентина Анатоліївна
Недужа, Лариса Олександрівна
Keywords: локомотив
екіпажна частина
розрахункова схема
коефіцієнти динаміки
экипажная часть
расчетная схема
коэффициенты динамики
locomotive
vehicle part
calculation scheme
coefficients of dynamics
КТБМ
Issue Date: 2018
Publisher: Державне підприємство "Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту"
Citation: Татарінова, В. А. Щодо визначення раціональних значень параметрів екіпажної частини вантажного локомотива / В. А. Татарінова, Л. О. Недужа // Вісник сертифікації залізничного транспорту. – 2018. – № 06 (52). – С. 10–19. Повний текст відсутній.
Abstract: UK: В роботі представлена ходова частина вантажного локомотива та його розрахункова схема. Наведено деякі результати теоретичних досліджень щодо визначення динамічних показників вантажного електровоза. Отримані результати засвідчили про вдалий вибір розрахункової схеми, а проведені в подальшому динамічні ходові випробування показали, що дані розрахунків досить добре відповідають результатам випробувань.
RU: В работе представлена ходовая часть грузового локомотива и его расчетная схема. Приведены результаты теоретических исследований по определению динамических показателей грузового электровоза. Полученные результаты засвидетельствовали удачный выбор расчетной схемы, а проведенные в дальнейшем динамические ходовые испытания показали, что данные расчетов достаточно хорошо соответствуют результатам испытаний.
EN: The work presents the chassis of the freight locomotive and its calculation scheme. The complex of theoretical researches on determination of dynamic parameters of freight electric locomotive is given. The obtained results testified to the successful choice of the calculation scheme and the subsequent dynamic running tests showed that the data of the calculations quite well correspond to the results of the tests.
Description: Л. Недужа: ORCID 0000-0002-7038-3006
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10993
Appears in Collections:Статті КТБМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tatarinova.pdfFull text missing279,12 kBAdobe PDFView/Open
Tatarinova_References.pdf308,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.