Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10937
Title: Постройка и Эксплоатація узкоколейныхъ подъъздныхъ железныхъ дорогъ
Other Titles: Споруда та Експлуатація вузькоколійних під'їзних залізниць
Authors: Никитинъ, А.
Keywords: узкоколейные железные дороги
подъездные пути
вузькоколійні залізниці
під'їзні колії
Issue Date: 1909
Publisher: Тип. С.Л. Кинда, Санкт-Петербург
Citation: Никитинъ, А. Постройка и Эксплоатація узкоколейныхъ подъъздныхъ железныхъ дорогъ / А. Никитинъ. – СПб. : Тип. С.Л. Кинда, 1909. – 210 с. : ил.
Abstract: RU: В книге описаны особенности и приёмы в сооружении и эксплуатации узкоколейных подъездных железных дорог в России. Ширина колеи в 0,750 м в России были впервые применены на подъездных железных дорогах 1 Общества, потому Техническому отделу под. руководством учредителей Общества, потребовалось вырабатывать для новой колеи типы рельсов, подвижного состава и всех сооружений и составлять для них надлежащие расчёты, часть которых, в виде примеров, приведены в этой книге. Достоинства и недостатки принятых типов рельсов были изучены на опыте, и все, что на практике оказалось целесообразным, может служить подспорьем при проектировании железных дорог облегчённого типа.
UK: У книзі описано особливості й прийоми в спорудженні та експлуатації вузькоколійних під'їзних залізниць в Росії. Ширина колії в 0,750 м в Росії вперше було застосовано на під'їзних залізницях 1 Товариства, тому Технічному відділу під. керівництвом засновників Товариства, треба було виробляти для нової колії типи рейок, рухомого складу і всіх споруд та складати для них належні розрахунки, частина яких, у вигляді прикладів, наведені в цій книзі. Переваги та недоліки прийнятих типів рейок були вивчені на досвіді, і все, що на практиці виявилося доцільним, може служити підмогою при проектуванні залізниць полегшеного типу.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10937
http://ecat.diit.edu.ua/zu/51.pdf
Appears in Collections:Наукова та технічна література (РЦВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nykytynъ.pdf19,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.