Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10899
Название: Інтеграція вітчизняних бібліотек ВНЗ до європейського та світового наукового простору: досвід практичної роботи
Другие названия: The integration of domestic university libraries to the European and the universal scientific area: experience of practical work
Integracja krajowych Bibliotek uczelnianych z europejską i światową przestrzenią naukową: doświadczenie praktyczne
Интеграция отечественных библиотек вузов в европейское и мировое научное пространство: опыт практической работы
Авторы: Говоруха, Володимир Борисович
Семенова, Лариса Анатоліївна
Семенова, Людмила Анатоліївна
Ключевые слова: зарубіжні бібліотеки вищих навчальних закладів
сучасні бібліотечні послуги
інновації в сфері обслуговування
наукова та освітня спільнота
бібліотечно-інформаційні технології
електронні конференції
наукові публікації
foreign university libraries
modern library services
innovation in services
scientific and educational community
library and information technologies
electronic conferences
scientific publications
zagraniczne biblioteki uczelniane
współczesne usługi biblioteczne
innowacje w sferze obsług
wspólnota naukowa i dydaktyczna
technologie biblioteczno-informacyjne
konferencje elektroniczne
publikacje naukowe
зарубежные библиотеки высших учебных заведений
современные библиотечные услуги
инновации в сфере обслуживания
научное и образовательное сообщество
библиотечно-информационные технологии
электронные конференции
научные публикации
Дата публикации: 2017
Издательство: Видавництво Львівської політехніки, Львів
Библиографическое описание: Говоруха В. Інтеграція вітчизняних бібліотек ВНЗ до європейського та світового наукового простору: досвід практичної роботи / Володимир Говоруха, Лариса Семенова, Людмила Семенова // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 539–551. – Бібліографія.
Краткий осмотр (реферат): UK: Проаналізовано досягнення в діяльності європейських бібліотек вищих навчальних закладів, досліджено їх досвід щодо впровадження окремих інноваційних методів роботи в бібліотечній сфері, а також розглянуто можливості та перспективи для успішної інтеграції вітчизняних бібліотек вищих навчальних закладів до європейського і світового наукового простору шляхом вдосконалення сучасних форм обслуговування користувачів.
EN: There was reviewed of the European university libraries achievements, analyzed their experience of introducing some innovative methods of work in the library sector, also there was outlined of the opportunities and prospects for the successful integration of domestic university libraries to the European and universal scientific area by improving the modern forms of the users services.
POL: Przeanalizowano osiągnięcia w działalności europejskich bibliotek uczelnianych, zbadano ich doświadczenie we wprowadzeniu określonych metod innowacyjnych do pracy w dziedzinie bibliotecznej, jak również rozpatrzono możliwości i perspektywy skutecznej integracji krajowych bibliotek uczelnianych z europejską i światową przestrzenią naukową poprzez wdrażanie współczesnych form obsługi użytkowników.
RU: Проанализированы достижения в деятельности европейских библиотек высших учебных заведений, исследован их опыт по внедрению отдельных инновационных методов работы в библиотечной сфере, а также рассмотрены возможности и перспективы для успешной интеграции отечественных библиотек высших учебных заведений в европейское и мировое научное пространство путем совершенствования современных форм обслуживания пользователей.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10899
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42355
Располагается в коллекциях:Статті НТБ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Inf-prostir-biblioteky__2018-539-551.pdf909,31 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.