Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10837
Title: Желъзныя дороги въ военномъ отношеніи
Other Titles: Залізниці у військовому відношенні
Authors: Домелунксенъ
Keywords: полевые железные дороги
конные железные дороги
паровые железные дороги
узкоколейные железные дороги
польові залізниці
кінні залізниці
парові залізниці
вузькоколійні залізниці
Issue Date: 1908
Publisher: Военная Типографія, Санкт-Петербургъ
Citation: Желъзныя дороги въ военномъ отношеніи. Желъзныя дороги нормальной колеи. Узкоколейныя полевыя железныя дороги : 1. Паровая полевая желъзная дорога. ІІ. Полевая конная желъзная дорога / Сост. Ген. Штаба Полковникъ Домелунксенъ. – Изд. при содъйствіи Главнаго Управленія Генерального Штаба. – СПб. : Военная Типографія, 1908. – 217 с. : вкл. л.
Abstract: RU: Составитель книги, полковник Генерального штаба Домелунксен, включил в издание сведения о технической части железной дороги, а также эксплуатации ее с военной целью. В книге были использованы труды Я. Н. Гордеенко, профессора Николаевской академии генерального штаба Ф. Макшеева, документы, изданные Министерством путей сообщения и другие материалы. Книга предназначена для служащих железных дорог с учетом особенностей обеспечения перевозок в условиях боевых действий.
UK: Укладач книги, полковник Генерального штабу Домелунксен, включив у видання відомості про технічну частину залізниці, а також експлуатації її з військовою метою. У книзі були використані праці Я. М. Гордієнко, професора Миколаївської академії генерального штабу Ф. Макшеєва, документи, видані Міністерством шляхів сполучення і інші матеріали. Книга призначена для службовців залізниць з урахуванням особливостей забезпечення перевезень в умовах бойових дій.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10837
http://ecat.diit.edu.ua/zu/97.pdf
Appears in Collections:Наукова та технічна література (РЦВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domelunksen.pdf44,88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.