Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10834
Title: Правила технической эксплуатаціи желѣзныхъ дорогъ, открытыхъ для общаго пользованія : утвержденныя Министромъ Путей Сообщенія 8 февраля 1898 г.: (Постановленіе отъ 19 марта 1898 г. № 5343)
Other Titles: Правила технічної експлуатаціі залізниць, відкритих для загального користування: затверджених Міністром Шляхів Сполучення 8 лютого 1898 р .: (Постанова від 19 березня 1898 р № 5343)
Keywords: техническая эксплуатация
технические службы
распределение обязанностей
технічна експлуатація
технічні служби
розподіл обов'язків
Issue Date: 1902
Publisher: Тип. Т-ва Народная польза, С.-Петербургъ
Citation: Правила технической эксплуатаціи желѣзныхъ дорогъ, открытыхъ для общаго пользованія : утвержденныя Министромъ Путей Сообщенія 8 февраля 1898 г.: (Постановленіе отъ 19 марта 1898 г. № 5343) / М.П.С., Николаевская желѣзная дорога. – С.-Петербургъ : Тип. Т-ва Народная польза, – 1902. – 1094 с.
Abstract: RU: В издании изложены правила технической эксплуатации железных дорог, открытых для общего пользования: утверждённые Министром Путей Сообщения 8 февраля 1898 года. Рассмотрены основные положения организации основных железнодорожных служб: службы пути, движения, телеграфа, подвижного состава и тяги. Представлены инструкции для железнодорожных служащих с распределением обязанностей в зависимости от занимаемой должности, а также установлен порядок действия служащих при возникновении различных происшествий на железной дороге или на станции.
UK: У виданні викладено правила технічної експлуатації залізниць, відкритих для загального користування: затверджених Міністром Шляхів Сполучення 8 лютого 1898 року. Розглянуто основні положення організації основних залізничних служб: служби колії, руху, телеграфу, рухомого складу та тяги. Представлено інструкції для залізничних службовців з розподілом обов'язків у залежності від займаної посади, а також встановлено порядок дій службовців у разі виникнення різних пригод на залізниці або на станції.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10834
http://ecat.diit.edu.ua/zu/66.pdf
Appears in Collections:Наукова та технічна література (РЦВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravyla 66.pdf93,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.