Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10777
Title: Современная Техника желѣзнодорожнаго дѣла. Т. ІІІ. Отд. ІІ.
Other Titles: Сучасна Техніка залізничної справи Т. ІІІ. Від. ІІ.
Keywords: современная техника
железнодорожное дело
примеры проектирования
чертежи приспособлений
сучасна техніка
залізнична справа
приклади проектування
креслення пристосувань
Citation: Современная Техника железнодорожнаго дъла. Т. ІІІ. Отд. ІІ. – Б.м. : Б.и., Б.г. – 626 с. : вкл. л., ил., табл.
Abstract: RU: Издание представляет собой учебное пособие начала 20 века для строителей железных дорог и железнодорожных зданий. В доступной форме изложен материал по общему устройству стрелочных переводов, поворотных кругов для вагонов и паровозов, передвижных тележек, механического привода. Описаны различные виды железнодорожных станций, их устройство, приведены примеры их расчётов и проектирования. Приведён перечень новейших на то время пассажирских станций. В книге можно найти также описания и чертежи приспособлений различной железнодорожной техники (для выгрузки и погрузки угля с кораблей в железнодорожные вагоны, устройств по обеззараживания и очистке товарных вагонов, устройств для освещения, и др.). Приведены примеры проектирования различных видов железнодорожных зданий (зданий для пассажиров, паровозных мастерских, складских помещений, станций для водоснабжения, пассажирских и товарных платформ, туннелей и др.).
UK: Видання представляє собою навчальний посібник початку 20 століття для будівельників залізниць та залізничних будинків. У доступній формі викладено матеріал з загального пристрою стрілочних переводів , поворотних кругів для вагонів й паровозів, мобільних візків, механічного приводу. Описано різні види залізничних станцій, їх пристрої, приклади їх обчислень та проектування. Наведено перелік новітніх на той час пасажирських станцій. У книзі можна знайти також описи та креслення пристосувань різноманітної залізничної техніки (для вивантаження та завантаження вугілля з кораблів у вагони, пристрої з очищення товарних вагонів, пристроїв для освітлення, та ін.). Наведені приклади проектування різних видів залізничних будівель (паровозних майстерень, складських приміщень, будівель для пасажирів, станцій для водопостачання, пасажирських й товарних платформ, тунелів та ін.).
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10777
http://ecat.diit.edu.ua/zu/75.pdf
Appears in Collections:Наукова та технічна література (РЦВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sovremennaja.pdf15,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.