Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10603
Title: Планування заходів щодо модернізації промислових об’єктів при комплексній реконструкції міської забудови
Other Titles: Планирование мероприятий по модернизации промышленных объектов при комплексной реконструкции городской застройки
Planning Measures on Modernization of Industrial Objects in Reconstruction of Urban Development
Authors: Ковальов, Вячеслав Вікторович
Броневицький, Сергій Петрович
Keywords: комплексна реконструкція
модернізація
вторинна забудова
промислові підприємства
раціональне використання територій
комплексная реконструкция
модернизация
вторичная застройка
промышленные предприятия
рациональное использование территорий
complex reconstruction
modernization
secondary development
industrial enterprises
rational use of territories
КПБД
Issue Date: 2018
Publisher: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Київ
Citation: Ковальов, В. В. Планування заходів щодо модернізації промислових об’єктів при комплексній реконструкції міської забудови: [препринт] / В. В. Ковальов, С. П. Броневицький // Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2018. – Т. 29 (68), № 2. – С. 320–323.
Abstract: UK: Метою статті є аналіз перспектив розвитку промислових та комунально-складських територій з визначенням оптимального використання. Виконано аналіз існуючого використання промислових територій на підставі статистичних даних. Виконано аналіз ефективності використання промислових територій Києва. Проведені дослідження дають можливість науково обґрунтувати принципи планування заходів щодо модернізації промислових об’єктів при комплексній реконструкції міської забудови. Планування заходів щодо модернізації промислових об’єктів при комплексній реконструкції міської забудови має ґрунтуватись на оцінці перспектив розвитку промислових та складських територій з визначенням оптимального їх використання.
RU: Целью статьи является анализ перспектив развития промышленных и коммунально-складских территорий с определением оптимального использования. Выполнен анализ существующего использования промышленных территорий на основании статистических данных. Выполнен анализ эффективности использования промышленных территорий Киева. Проведенные исследования дают возможность научно обосновать принципы планирования мероприятий по модернизации промышленных объектов при комплексной реконструкции городской застройки. Планирование мероприятий по модернизации промышленных объектов при комплексной реконструкции городской застройки должно основываться на оценке перспектив развития промышленных и складских территорий с определением оптимального их использования.
Description: В. Ковальов: ORCID 0000-0001-6731-4192
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10603
Appears in Collections:Статті КПБД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalov.pdfPreprint354,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.