Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10602
Title: Удосконалення технології та технічного оснащення транспортних систем
Other Titles: Совершенствование технологии и технического оснащения транспортных систем
Keywords: конференція
станції
організації перевезень
конференция
станции
организации перевозок
conference
stations
organization of transportation
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Удосконалення технології та технічного оснащення транспортних систем : наук.-техн. конф. молодих вчених, магістрантів та студентів, 29 березня 2018 р. : зб. тез доп. / [за ред. І. Я. Сковрона] ; М-вo oсвiти i нaуки Укрaїни, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро : ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна, 2018. – 55 с.
Abstract: UK: У збірнику представлені матеріали наукових досліджень за спеціальністю «Транспортні технології» студентів факультету «Управління процесами перевезень», які присвячені сучасним проблемам організації перевезень на залізничних напрямках, ділянках, організації роботи станцій, оптимізації технічних і технологічних параметрів транспортних об’єктів та ряду інших актуальних питань. Матеріали пройшли апробацію на науково-технічній конференції молодих вчених, магістрантів та студентів 29 березня 2018 р. на кафедрах «Станції та вузли» та «Управління експлуатаційною роботою» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна під загальним науковим керівництвом докторів технічних наук, професорів Бобровського В. І. та Козаченка Д. М.
RU: В сборнике представлены материалы научных исследований по специальности «Транспортные технологии» студентов факультета «Управление процессами перевозок», которые посвящены современным проблемам организации перевозок на железнодорожных направлениях, участках, организации работы станций, оптимизации технических и технологических параметров транспортных объектов и ряда других актуальных вопросов. Материалы прошли апробацию на научно-технической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов 29 марта 2018 на кафедрах «Станции и узлы» и «Управление эксплуатационной работой» Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна под общим научным руководством доктора технических наук, профессоров Бобровского В. И. и Козаченко Д. М.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10602
Appears in Collections:Науково-технічна конференція молодих вчених, магістрантів та студентів «Удосконалення технології та технічного оснащення транспортних систем»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
theses.pdf828,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.