Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10488
Название: Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. А. Лазаряна : бібліографічний покажчик за 2016 рік
Другие названия: Печатные работы Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. А. Лазаряна : библиографический указатель за 2016 год
Published works of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. A. Lazaryan : Bibliographic Index for 2016
Авторы: Дронь, Марина Анатоліївна
Каіра, Анна Олегівна
Калашникова, Світлана В'ячеславівна
Ключевые слова: праці вчених ДІІТу
праці вчених ДНУЗТ
бібліографічний покажчик
бібліографія
труды ученых ДИИТа
труды ученых ДНУЖТ
библиографический указатель
библиография
scholarly works DNURT
scholarly works DIIT
bibliographic index
bibliography
Дата публикации: 2017
Издательство: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Библиографическое описание: Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна [Електронний ресурс]: бібліогр. покажч. за 2016 р. / [уклад.: М. А. Дронь, А. О. Каіра, С. В. Калашникова] ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2017. – 128 с.
Краткий осмотр (реферат): UK: Бібліографічний покажчик «Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна» містить бібліографічні описи навчальних посібників, монографій, дисертацій, статей із періодичних видань, збірників, матеріалів і тез доповідей на конференціях викладачів та співробітників університету за 2016 рік. Публікації згруповані за кафедрами (підрозділами) вузу. У розділах матеріал розташований за алфавітом прізвищ авторів та назв робіт. Склад авторів відображено у авторському покажчику. Бібліографічні описи складено за оригіналами видань, а також взято із пристатейних списків літератури та репозитарію. Покажчик має довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових, інженерно–технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також для працівників бібліотек.
RU: Библиографический указатель «Печатные работы Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна» содержит библиографические описания учебных пособий, монографий, диссертаций, статей из периодических изданий, сборников, материалов и тезисов докладов на конференциях преподавателей и сотрудников университета за 2016 год. Публикации сгруппированы по кафедрам (подразделениям) вуза. В разделах материал расположен по алфавиту фамилий авторов и названий работ. Состав авторов отражен в авторском указателе. Библиографические описания составлены по оригиналам изданий, а также взяты из пристатейных списков литературы и репозитария. Указатель имеет справочно-информационный характер. Предназначен для научных, инженерно-технических работников, преподавателей, аспирантов и студентов, а также для работников библиотек.
Описание: УДК: 016:378
Maryna Dron (Дронь, Марина Анатоліївна) - orcid.org/0000-0001-9881-9521
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10488
Располагается в коллекциях:Бібліографічні покажчики

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Proceedings2016.pdf1,94 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.