Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10485
Title: Проблемні питання євроінтеграції (оглядова стаття за матеріалами міжнародної конференції)
Other Titles: Проблемные вопросы евроинтеграции (обзорная статья по материалам международной конференции)
Problematic Issues of European Integration (Review Article on the Materials of the International Conference)
Authors: Курган, Микола Борисович
Keywords: інтеграція до європейської транспортної системи
міжнародні перевезення
розвиток мережі міжнародних транспортних коридорів
конференція
интеграция в европейскую транспортную системы
международные перевозки
развитие сети международных транспортных коридоров
конференция
integration into the European transport system
international transportation
development of international transport corridors
conference
КПБД
Issue Date: Apr-2018
Publisher: Центр інформації транспорту України
Citation: Курган, М. Б. Проблемні питання євроінтеграції (оглядова стаття за матеріалами міжнародної конференції) / М. Б. Курган // Українська залізниця. – 2018. – № 5–6. – С. 45–51.
Abstract: UK: 19-20 квітня 2018 року відбулася міжнародна конференція «Науково-технічне забезпечення розвитку залізничних перевезень у міжнародному сполученні («Scientific and technical support development railway transport in international traffic»), зареєстрована Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації МОН України (посвідчення № 144). Ключовими питаннями конференції стали: інтеграція транспортної системи України до європейської транспортної системи; підвищення інтероперабельності в міжнародному сполученні; вирішення технічних і економічних завдань при переході рухомого складу з колії українського стандарту 1520 на колію європейського стандарту 1435 мм; розробка наукових підходів до організації безперевантажувальних та комбінованих міжнародних перевезень.
RU: 19-20 апреля 2018 состоялась международная конференция «Научно-техническое обеспечение развития железнодорожных перевозок в международном сообщении (« Scientific and technical support development railway transport in international traffic »), зарегистрированная Украинским институтом научно-технической экспертизы и информации МОН Украины (свидетельство № 144 ). Ключевыми вопросами конференции стали: интеграция транспортной системы Украины в европейскую транспортную систему; повышение интероперабельности в международном сообщении; решение технических и экономических задач при переходе подвижного состава с колеи украинского стандарта 1520 на колею европейского стандарта 1435 мм; разработка научных подходов к организации бесперегрузочных и комбинированных международных перевозок.
Description: М. Курган: ORCID 0000-0002-8182-7709
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10485
ISSN: 2311-1380
Appears in Collections:Статті КПБД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KurhanM_conf.pdf2,59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.