Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10482
Title: Матеріали міжнародної конференції «Науково-технічне забезпечення розвитку залізничних перевезень у міжнародному сполученні»
Other Titles: Материалы международной конференции «Научно-техническое обеспечение развития железнодорожных перевозок в международном сообщении»
Abstracts of the International Conference «Scientific and Technical Support Development Railway Transport in International Traffic»
Keywords: матеріали конференції
залізничні перевезення
підприємства транспорту
материалы конференции
железнодорожные перевозки
предприятия транспорта
conference materials
railway transportations
transport enterprises
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Науково-технічне забезпечення розвитку залізничних перевезень у міжнародному сполученні = Научно-техническое обеспечение развития железнодорожных перевозок в международном сообщении = Scientific and Technical Support Development Railway Transport in International Traffic : матеріали міжнар. конф., Дніпро, 19–20 квітня 2018 р. / Мiнiстeрствo oсвiти i нaуки Укрaїни, Днiпрoпeтрoвський нaцioнaльний унiвeрситeт зaлiзничнoгo трaнспoрту iмeнi aкaдeмiкa В. Лaзaрянa, Вільнюський технічний університет ім. Гедимінеса, Празький технічний університет. – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ет залізн. т-ту ім. акад. В. Лазаряна, 2018. – 156 с.
Abstract: UK: В збірнику представлені матеріали Міжнародної конференції «Науково-технічне забезпечення розвитку залізничних перевезень у міжнародному сполученні», яка відбулась 19–20 квітня 2018 р. в м. Дніпро. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, наукових організацій, викладачів і науковців вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів і магістрів.
RU: В сборнике представлены материалы Международной конференции «Научно-техническое обеспечение развития железнодорожных перевозок в международном сообщении», которая состоялась 19–20 апреля 2018 в г. Днипро. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, научных организаций, преподавателей и научных работников высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и магистров.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10482
Appears in Collections:Міжнародна конференція «Науково-технічне забезпечення розвитку залізничних перевезень у міжнародному сполученні»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.