Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10475
Title: Організація залізничного туризму в Україні
Other Titles: Организация железнодорожного туризма в Украине
Authors: Марценюк, Лариса Володимирівна
Keywords: економічна ефективність
пасажирські перевезення
туристичні перевезення
вузькі колії
экономическая эффективность
пассажирские перевозки
туристические перевозки
узкие пути
economic efficiency
passenger transportation
tourist transportation
narrow ways
КЕМ
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Марценюк, Л. В. Організація залізничного туризму в Україні : монографія / Л. В. Марценюк ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. – 351 с. – ISBN 978-966-8471-85-8.
Abstract: UK: Монографія присвячена питанням підвищення економічної ефективності залізничних пасажирських перевезень за рахунок впровадження туристичних перевезень широкими та вузькими коліями. Запропоновано методичні підходи, теоретичні висновки й практичні рекомендації, які можуть бути використані в процесі організації туристичних перевезень широкими та вузькими коліями й дозволять підвищити ефективність управлінських рішень. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів.
RU: Монография посвящена вопросам повышения экономической эффективности железнодорожных пассажирских перевозок за счет внедрения туристических перевозок широкими и узкими путями. Предложены методические подходы, теоретические выводы и практические рекомендации, которые могут быть использованы в процессе организации туристических перевозок широкими и узкими путями и позволят повысить эффективность управленческих решений. Для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистров и студентов высших учебных заведений.
Description: Л. Марценюк: ORCID 0000-0003-4121-8826
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10475
ISSN: 978-966-8471-85-8
Appears in Collections:Статті КЕМ
Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martseniuk.pdf7,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.