Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10450
Title: Контактна мережа електрифікованих залізниць. Улаштування контактної мережі
Other Titles: Контактная сеть электрифицированных железных дорог. Устройство контактной сети
Authors: Дьяков, Віктор Олексійович
Босий, Дмитро Олексійович
Антонов, Андрій Владиславович
Keywords: електрифіковані залізниці
контактні мережі
особливості пристроїв контактної мережі
электрифицированные железные дороги
контактная сеть
особенности устройств контактной сети
КІСЕ
Issue Date: 2017
Publisher: Стандарт-Сервіс, Дніпро
Citation: Контактна мережа електрифікованих залізниць. Улаштування контактної мережі : навч. посіб. / В. О. Дьяков, Д. О. Босий, А. В. Антонов ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро : Стандарт-Сервіс, 2017. – 228 с. – ISBN 978-617-7382-09-05.
Abstract: UK: В начальному посібнику викладаються конструктивні особливості пристроїв кон- тактної мережі електрифікованих залізниць. Розглянуті питання живлення та секціонування контактної мережі. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеха- ніка». Може бути корисним науковим, науково-педагогічним працівникам, інженерно- технічним та науково-технічним робітникам, зайнятим проектуванням, будівництвом та експлуатацією контактної мережі електрифікованих залізниць, а також студентам та аспірантам вищих навчальних закладів.
RU: В учебном пособии излагаются конструктивные особенности устройств кон тактные сети электрифицированных железных дорог. Рассмотрены вопросы питания и секционирования контактной сети. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и електромеха- ника». Может быть полезным научным, научно-педагогическим работникам, инженерно техническим и научно-техническим работникам, занятым проектированием, строительством и эксплуатацией контактной сети электрифицированных железных дорог, а также студентам и аспирантам высших учебных заведений.
Description: Д. Босий: ORCID 0000-0003-1818-2490, А. Антонов: ORCID 0000-0001-5701-6087, В. Дьяков: ORCID 0000-0002-6141-8393
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10450
ISBN: 978-617-7382-09-05
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КІСЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diakov.pdf4,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.