Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10401
Назва: Математическая модель пространственных колебаний сцепа пяти вагонов, движущихся по прямолинейному участку пути
Інші назви: Математична модель просторових коливань зчепу п'яти вагонів, що рухаються по прямолінійній ділянці шляху
Mathematical Model of Spatial Oscillations of the Coupling of Five Cars Moving Along a Rectilinear Section of the Track
Автори: Данович, Виктор Данилович
Малышева, Анжела Александровна
Ключові слова: влияние соседних вагонов на динамику вагона в составе поезда
динамика сцепа грузовых вагонов
пространственные колебания одиночного вагона
вплив сусідніх вагонів на динаміку вагона в складі поїзда
динаміка зчепу вантажних вагонів
просторові коливання одиночного вагона
influence of neighboring wagons on the dynamics of the wagon as part of the train
freight wagons dynamics
spatial oscillations of a single wagon
СКТБ МСУБ
КТБМ
Дата публікації: 1998
Видавництво: Наука и образование, Днепропетровск
Бібліографічний опис: Данович, В. Д. Математическая модель пространственных колебаний сцепа пяти вагонов, движущихся по прямолинейному участку пути / В. Д. Данович, А. А. Малышева // Транспорт. Нагруженность и прочность подвижного состава : сб науч. тр. ДГТУЖТ. – Днепропетровск, 1998. – С. 62–69.
Короткий огляд (реферат): RU: Для исследования высокоскоростного движения необходимо изучение пространственных колебаний экипажа при движении, как по прямолинейным, так и по криволинейным участкам пути, учитывать свойства пути во всех направлениях, а также изучить влияние соседних вагонов, движущихся в составе поезда. Это даёт возможность оценить влияние продольной силы и положения вагона в поезде, а также характеристику межвагонных связей на динамические качества отдельного экипажа. Эти силы можно получить из решения задачи динамики поезда и затем использовать их при изучении динамики одиночного вагона. При исследовании плоских колебаний сцепа, состоящего из трех или пяти вагонов, установлено, что в пятивагонном сцепе погрешность определения сил взаимодействия между вагонами не превышает 10%. В данной работе рассматриваются пространственные колебания сцепа пяти вагонов для установления такой связи по всем видам колебаний.
UK: Для дослідження високошвидкісного руху необхідно вивчення просторових коливань екіпажу при русі, як по прямолінійним, так і по криволінійних ділянках шляху, враховувати властивості шляху у всіх напрямках, а також вивчити вплив сусідніх вагонів, що рухаються в складі поїзда. Це дає можливість оцінити вплив поздовжньої сили і положення вагона в поїзді, а також характеристику міжвагонних зв'язків на динамічні якості окремого екіпажу. Ці сили можна отримати з рішення задачі динаміки поїзда і потім використовувати їх при вивченні динаміки одиночного вагона. При дослідженні плоских коливань зчепу, що складається з трьох або п'яти вагонів, встановлено, що в п'ятивагонні сцепе похибка визначення сил взаємодії між вагонами не перевищує 10%. У даній роботі розглядаються просторові коливання зчепу п'яти вагонів для встановлення такого зв'язку за всіма видами коливань.
EN: To study high-speed motion, it is necessary to study the spatial variations of the crew during the motion, both along rectilinear and curvilinear sections of the track, take into account the properties of the track in all directions, and also to study the influence of neighboring cars moving in the train. This makes it possible to evaluate the influence of the longitudinal force and the position of the car in the train, as well as the characterization of inter-car links for the dynamic qualities of the individual crew. These forces can be obtained from the solution of the problem of train dynamics and then used in the study of the dynamics of a single car. In the study of plane oscillations of a coupling consisting of three or five cars, it was established that in the five-car coupler the error in determining the forces of interaction between cars does not exceed 10%. In this paper, the spatial oscillations of the coupling of five cars are considered for establishing such a connection for all types of oscillations.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10401
Розташовується у зібраннях:Статті КБМ
Статті СКТБ МСУБ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Danovych.pdf358,89 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.