Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10309
Title: На шляху до наукової творчості
Other Titles: На пути к научному творчеству
Authors: Іваненко, Валентин Васильович
Кривчик, Геннадій Георгійович
Накашидзе, Ірина Сергіївна
Keywords: фундаментальні наукові дослідження
прикладні наукові дослідження
реферати
курсові роботи
наукові статті
результати наукових досліджень
фундаментальные научные исследования
прикладные научные исследования
рефераты
курсовые работы
научные статьи
результаты научных исследований
КУГПІС
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара , Дніпро
Citation: На шляху до наукової творчості : метод. вказівки студентам ВНЗ / уклад.: В. В. Іваненко, Г. Г. Кривчик, І. С. Накашидзе ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В Лазаряна. – Дніпро : Ліра, 2017. – 28 с.
Abstract: UK: Розглянуто методику проведення наукових досліджень і написання наукових робіт, а також усного оприлюднення результатів наукових досліджень студентів, що здійснюються під керівництвом викладачів. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів.
RU: Рассмотрена методика проведения научных исследований и написания научных работ, а также устного обнародования результатов научных исследований студентов, которые осуществляются под руководством преподавателей. Рассчитано на студентов высших учебных заведений.
Description: Г. Кривчик: ORCID: 0000-0001-7504-4575, І. Накашидзе: ORCID: 0000-0002-7816-2339
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10309
Appears in Collections:Статті КУГПІС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivanenko.pdf2,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.