Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10191
Title: 2 (68) випуск. Наука та прогрес транспорту
Other Titles: 2 (68) выпуск. Наука и прогресс транспорта
2 (68) release. Science and Transport Progress
Keywords: електричний транспорт
екологія
експлуатація та ремонт
залізнична колія
машини та механізми
транспортне будівництво
математичне моделювання
электрический транспорт
экология
эксплуатация и ремонт
железнодорожный путь
машины и механизмы
транспортное строительство
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Citation: Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна : наук. журн. / засн. Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2017. — № 2 (68). — 180 с. — ISSN 2307-3489 (Print). — ISSN 2307-6666 (Online).
Abstract: UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: екологія на транспорті, економіка та управління, експлуатація та ремонт засобів транспорту, матеріалознавство, залізнична колія, інформаційно-комунікаційні технології та математичне моделювання, нетрадиційні види транспорту, машини та механізми, транспортне будівництво, рухомий склад і тяга поїздів. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
RU: В статьях отражены научные исследования, выполненные авторами в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и других организациях. Статьи посвящены решению актуальных вопросов железнодорожного транспорта по следующим направлениям: экология на транспорте, экономика и управление, эксплуатация и ремонт средств транспорта, материаловедение, железнодорожный путь, информационно-коммуникационные технологии и математическое моделирование, нетрадиционные виды транспорта, машины и механизмы, транспортное строительство, подвижной состав и тяга поездов. Вестник представляет интерес для работников научно-исследовательских организаций, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов, магистрантов и инженерно-технических работников.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10191
http://stp.diit.edu.ua/issue/viewIssue/5953/2505
Appears in Collections:№ 2 (68)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STP_2017_.pdf7,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.