Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10186
Title: 3 (63) випуск. Наука та прогрес транспорту
Other Titles: 3 (63) выпуск. Наука и прогресс транспорта
3 (63) release. Science and Transport Progress
Keywords: наука та прогрес
екологія
економіка
залізнична колія
рухомий склад
тяга поїздів
транспортне будівництво
математичне моделювання
матеріалознавство
наука и прогресс
экология
экономика
железнодорожный путь
подвижной состав
тяга поездов
транспортное строительство
математическое моделирование
материаловедение
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна : наук. журн. / засн. Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2016. – № 3 (63). – 201 с. – ISSN 2307-3489 (Print). – ISSN 2307-6666 (Online).
Abstract: UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: наука та прогрес транспорту, матеріалознавство, екологія на транспорті, економіка та управління, експлуатація та ремонт засобів транспорту, залізнична колія, інформаційно-комунікаційні технології та математичне моделювання, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
RU: В статьях отражены научные исследования, выполненные авторами в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и других организациях. Статьи посвящены решению актуальных вопросов железнодорожного транспорта по следующим направлениям: наука и прогресс транспорта, экология на транспорте, экономика и управление, эксплуатация и ремонт средств транспорта, железнодорожный путь, материаловедение, информационно-коммуникационные технологии и математическое моделирование, подвижной состав и тяга поездов, транспортное строительство. Вестник представляет интерес для работников научно-исследовательских организаций, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов, магистрантов и инженерно-технических работников.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10186
http://stp.diit.edu.ua/issue/viewIssue/4435/1730
http://stp.diit.edu.ua/issue/view/4435
Appears in Collections:№ 3 (63)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STP_2016_pdf5,87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.