Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10095
Название: Підвищення якості електроенергії у лініях «два проводи-рейка»
Другие названия: Повышение качества электроэнергии в линиях «два провода-рельс»
Improving the Quality of Electrical Energy in “Two Wire-Rail” Lines
Авторы: Босий, Дмитро Олексійович
Земський, Денис Романович
Ключевые слова: якість електричної енергії
система тяги змінного струму
лінія ДПР
нетягові споживачі
ЛЗФ-27,5 кВ
фазоповоротний трансформатор
качество электрической энергии
система тяги переменного тока
линия ДПР
нетяговые потребители
ЛЗФ-27,5 кВ
фазоповоротный трансформатор
quality of electrical energy
AC traction system
DPR line
not traction consumers
LZF-27.5 kV
phase-shifting transformer
КІСЕ
Дата публикации: 2016
Издательство: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Библиографическое описание: Босий, Д. О. Підвищення якості електроенергії у лініях «два проводи-рейка» / Д. О. Босий, Д. Р. Земський // Електрификація транспорту. — 2016. — № 12. — С. 76—81.
Краткий осмотр (реферат): UK: Тенденція до збільшення кількості потужного електрообладнання та актуальна проблема раціонального використання енергетичних ресурсів привертають увагу до питань якості електричної енергії. У минулому, електрифікації залізничних ліній була використана для організації електропостачання споживачів розташованих поблизу залізниці через змонтовану на опорах контактної мережі лінію ДПР. Спотворення синусоїдності та несиметрію напруги, що виникає у лінії ДПР, пов’язане із використанням рейкової колії замість третього фазного проводу та сильним електромагнітним впливу тягової мережі. Суттєвим недоліком експлуатації лінії поздовжнього електропостачання залізниць змінного струму, що вливає на ефективність передачі електричної енергії, є відсутність можливості організації двостороннього живлення ліній ДПР між суміжними тяговими підстанціями. У статі приведені відомі способи підвищення якості електричної енергії при електропостачанні нетягових споживачів залізниць змінного струму. Автори пропонують схему фозоповоротного пристрою для ліній ДПР та поясняють принцип його роботи.
RU: Тенденция к увеличению количества мощного электрооборудования и актуальная проблема рационального использования энергетических ресурсов привлекают внимание к вопросам качества электрической энергии. В прошлом, электрификации железнодорожных линий была использована для организации электроснабжения потребителей расположенных вблизи железной дороги через смонтированную на опорах контактной сети линию ДПР. Искажение синусоидности и несимметрию напряжения, что возникают в линии ДПР, связано с использованием рельсового пути вместо третьего фазного провода и сильным электромагнитным влиянием тяговой сети. Существенным недостатком эксплуатации линии продольного электроснабжения железных дорог переменного тока, который влияет на эффективность передачи электрической энергии, является отсутствие возможности организации двустороннего питания линий ДПР между смежными тяговыми подстанциями. В статье приведены известные способы повышения качества электрической энергии при электроснабжении нетяговых потребителей железных дорог переменного тока. Авторы предлагают схему фозоповоротного устройства для линий ДПР и объясняют принцип его работы.
EN: The tendency to increase the number of high-power electric equipments and urgent problem of rational use of energy resources attract attention to the issues of quality of electric energy. In the past, the electrification of railway lines was used to provide power supply for the consumers located near the railway through mounted on the contact line network supports the TWR. Distortion of sinusoidal voltage and asymmetry that arise in the TWR line, due to the use of the track instead of the third phase conductor, and the strong influence of the electromagnetic of traction network. A significant disadvantage of operating power supply longitudinal line of the AC traction, which affects the efficiency of power transmission, is the absence of the possibility of organizing bilateral TWR power lines between adjacent traction substations. The article presents the known methods of improving the quality of electric energy in the electric power supply of consumers not traction railway AC roads. The authors suggest of electric circuit phase-shifting device for TWR lines and explain how it works.
Описание: Д. Босий: ORCID 0000-0003-1818-2490
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10095
Располагается в коллекциях:Статті КІСЕ
№ 12 (ЕТ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Bosiy_ D. O.pdf721,41 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.