Browsing by Author Kuznetsov, Valeriy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Automatied Workstation for Calculating Rational Mode of Traction Power Supply SystemsKuznetsov, Valeriy
2015Badanie Skali Zmienności Obciążeń Wybranej Tramwajowej Podstacji Trakcyjnej na Podstawie Rzeczywistych Wyników Pomiarowych dla Spójnego Okresu Czasowego Obejmującego Szesnaście TygodniDrapik, Slavomir; Kuznetsov, Valeriy; Markowski, Paweł; Prusak, Janusz; Woszczyna, Bartosz
2019The Concept of a Hybrid Traction Power Supply SystemSychenko, Viktor G.; Kuznetsov, Valeriy; Kosarev, Yevheniy N.; Beh, Petro V.; Sayenko, Yuriy; Styslo, Bohdan O.; Pavlichenko, Mihail; Vasilev, Ihor; Pulin, Mykola M.
2018Development of an Approach to Ensure Stability of the Traction Direct Current SystemSychenko, Viktor G.; Kuznetsov, Valeriy; Kosariev, Yevhen M.; Hubskyi, Petro V.; Belozyorov, Vasiliy Ye.; Zaytsev, Vadym G.; Pulin, Mykola M.
2018The Efficiency of Using Artificial Feedforward Neural Networks with a Single Hidden Layer of Eight Neurons for the Analysis of Overload Conditions of Selected Tramway Traction SubstationsDudzik, Marek; Prusak, Janusz; Drapik, Sławomir; Kuznetsov, Valeriy
2021Energy Characteristics of the DC Distributed Power Supply SystemsSychenko, Viktor; Kuznetsov, Valeriy; Rojek, Artur; Hubskyi, Petro; Kosariev, Yevhen
2019Energy Efficient Distributed DC Traction Power Supply SystemBialon, А.; Kuznetsov, Valeriy; Sychenko, Viktor H.; Hubskyi, Petro V.
2019Energy-Efficient and Cost-Effective Methods of Driving Trains under the Conditions of Development of the Electricity MarketPshynko, Alexander N.; Afanasov, Andriy M.; Kuznetsov, Valeriy; Skalozub, Vladyslav V.; Arpul, Serhii V.; Ivanov, Alexander P.
2015Improvement of the Regenerating Energy Accounting System on the Direct Current RailwaysKuznetsov, Valeriy; Sablin, Oleg I.; Chornaya, Alenka V.
2016Improving the Efficiency of the Heating System for Public Buildings Infrastructure in the Context of DNURTPshinko, Oleksandr M.; Kuznetsov, Valeriy; Yatsenko, Dmytro K.; Gabrіnets, Volodymyr O.
2018The Method for Increasing the Efficiency of Equipment's Maintenance in Railway Traction Power Supply SystemsMatusevych, Oleksandr O.; Kuznetsov, Valeriy; Sychenko, Viktor G.
2020Modeling the Quality of Current Collection Under the Conditions of a Growing Speed of Rolling StockKaniewski, M.; Kuznetsov, Valeriy; Hubskyi, P.; Sychenko, Viktor G.; Antonov, Andrii V.
2020Optimization of Traction Power Supply System with Variation of Train Flow SizesKuznetsov, Valeriy; Hubskyi, Petro V.; Sychenko, Viktor G.; Kosariev, Yevhen M.; Papakhov, Oleksandr Yu.; Bekh, Petro
2017Rational Distribution of Excess Regenerative Energy in Electric Transport Systems on the Basis of Fuzzy Logic ApplicationSablin, Oleg I.; Kuznetsov, Valeriy; Shynkarenko, Viktor I.; Ivanov, Alexander P.
2020Resource Saving and Eco-Friendly Technology for Disposal of Used Railroad Engine OilsZelenko, Yuliia; Bezovska, Maryna; Kuznetsov, Valeriy; Muntian, Antonina
2018Resource-Saving Technologies of Railway Transportation of Grain Freights for ExportKozachenko, Dmitrii N.; Vernigora, Roman V.; Kuznetsov, Valeriy; Lohvinova, Nataliia A.; Rustamov, Rustam S.; Papahov, Aleksandr Yu.
2019The Revised Method for Calculating of the Optimal Train Control ModeZhelieznov, Konstantyn I.; Akulov, Artem S.; Zabolotniy, Oleksandr M.; Ursulyak, Lyudmila V.; Chabanuk, Evgenij V.; Shvets, Angela O.; Kuznetsov, Valeriy; Radkevych, Anatolii V.
2018Studying of the Power Modes in the Traction Line for Ensuring the High-Speed TrafficHubskyi, Petro V.; Kuznetsov, Valeriy; Drubetskyi, Anton Yu.; Afanasov, Andriy M.; Pulin, Mykola M.
2021Technological and Ecological Aspects of Disposal of Spent Cutting FluidsZelenko, Yuliia; Bezovska, Maryna; Kuznetsov, Valeriy; Muntian, Antonina