Ласкаво просимо до Електронного архіву (репозитарію) Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Лазаряна!

Електронний архів створений для накопичення, зберігання та надання безкоштовного повнотекстового доступу до публікацій наукового, освітнього та методичного призначення, що створені викладачами, науковцями, аспірантами чи студентами університету (наукові публікації студентів розміщуються за наявності рецензії наукового керівника).

eaDNURT надає співробітникам університету можливість для самостійного розміщення наукових праць ("самоархівування ").

Для контактів - e-library@b.diit.edu.ua, diit.media@gmail.com

Інституційний репозитарій ДНУЗТ ім. В. Лазаряна заснований на вільному програмному забезпеченні DSpace

Статистика eaDNURT

Останній звіт

Фонди

Виберіть фонд для перегляду його зібрань.

Військова кафедра на БПК 65

RU: Военная кафедра
EN: Military Department

Logo

Загальноуніверситетські колекції 3310

RU: Общеуниверситетские коллекции
EN: Common collection

Проектно-конструкторське технологічне бюро з проектування та модернізації рухомого складу, колії та штучних споруд 16

ПКТБ ПРМСК і ШС
RU: Проектно-конструкторское технологическое бюро по проектированию и модернизации подвижного состава
EN: Project Design and Technological Bureau for design and modernization of rolling stock, track and man-made structures

Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро "Мікропроцесорні системи управління та безпека на залізничному транспорті" 12

СКТБ МСУБ
RU: Специализированное конструкторско-технологическое бюро "Микропроцессорные системы управления и безопасность на железнодорожном транспорте"

Спеціалізоване проектно-конструкторське технологічне бюро залізничного транспорту "Інфратранспроект-ДІІТ" 18

СПКТБ
RU: Специализированное проектно-конструкторское технологичное бюро железнодорожного транспорта "Инфратранспроект-ДИИТ"

Факультет "Гуманітарна освіта та робота з іноземними студентами" 306

RU: Факультет "Гуманитарное образование и работа с иностранными студентами"
EN: Faculty "Humanitarian Education and Foreign Students"

Факультет "Економіка та менеджмент на транспорті" 269

RU: Факультет "Экономика и менеджмент на транспорте"
EN: Faculty "Economics and Management"

Факультет "Економіко-гуманітарний" (раніше "Економіка та менеджмент на транспорті" та "Гуманітарна освіта та робота з іноземними студентами") 398

RU: Факультет "Экономико-гуманитарный" (ранее "Экономика и менеджмент на транспорте" и "Гуманитарное образование и работа с иностранными студентами", переименованная в 2014 г.)
EN: Faculty "Economics and Humanitarian" ("Economics and Management in Transport" and "Humanitarian Education and Foreign Students" renamed the 2014)

Факультет "Механічний" 688

RU: Факультет "Механический"
EN: Faculty "Mechanical"

Факультет "Мости і тунелі" 296

RU: Факультет "Мосты и тоннели"
EN: Faculty "Bridges and Tunnels"

Факультет "Організація будівництва залізниць" (раніше "Організація будівництва доріг та експлуатація колії") 335

RU: Факультет "Организация строительства железных дорог" (ранее "Организация строительства дорог и эксплуатация пути")
EN: Faculty "Organisation of Construction of Railways" (Faculty "Organisation of Construction Roads and Operation of the Way")

Факультет "Промислове та цивільне будівництво" 442

RU: Факультет "Промышленное и гражданское строительство"
EN: Faculty 'Industrial and Civil Construction'

Факультет "Технічна кібернетика" 497

RU: Факультет "Техническая кибернетика"
EN: Faculty 'Technical Cybernetics'

Факультет "Управління енергетичними процесами" (раніше "Електрифікація залізниць") 632

RU: Факультет "Управление энергетическими процессами (ранее "Электрификация железных дорог")
EN: Faculty "Railway Electrification" (Faculty "Electrification of the railways")

Факультет "Управління процесами перевезень" 537

RU: Факультет "Управление процессами перевозок"

Центр дистанційної освіти 0

RU: Центр дистанционного обучения
EN: Centre for Distance Education