Ласкаво просимо до Електронного архіву (репозитарію) Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна!

Електронний архів створений для накопичення, зберігання та надання безкоштовного повнотекстового відкритого доступу до публікацій наукового, освітнього та методичного призначення, що створені викладачами, науковцями, аспірантами чи студентами університету (наукові публікації студентів розміщуються за наявності рецензії наукового керівника).

З метою пришвидшення наукової комунікації в репозитарії можуть розміщуватися препринти (версії наукових рукописів, які ще не проходили рецензування).

eaDNURT надає співробітникам університету можливість для самостійного розміщення академічних праць ("самоархівування ").

Для контактів - e-library@b.diit.edu.ua, diit.media@gmail.com

Інституційний репозитарій ДНУЗТ ім. В. Лазаряна заснований на вільному програмному забезпеченні DSpace

Статистика eaDNURT

Останній звіт

Фонди

Виберіть фонд для перегляду його зібрань.

Військова кафедра на БПК 135

UK: Кафедра військової підготовки спеціалістів
EN: Department of military training of specialists

Logo

Загальноуніверситетські колекції 6538

UK: Загальноуніверситетські колекції
EN: Common collection

Миколаївський коледж транспортної інфраструктури (МФКТІ УДУНТ) 1

UKR: Миколаївський фаховий коледж транспортної інфраструктури УДУНТа (МФКТІ УДУНТ)
ENG: Nikolaev Professional College of Transport Infrastructure (NPCTI USUST)

Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро "Мікропроцесорні системи управління та безпека на залізничному транспорті" 33

СКТБ МСУБ
RU: Специализированное конструкторско-технологическое бюро "Микропроцессорные системы управления и безопасность на железнодорожном транспорте"

Спеціалізоване проєктно-конструкторське технологічне бюро залізничного транспорту "Інфратранспроєкт-ДІІТ" 19

СПКТБ
RU: Специализированное проектно-конструкторское технологичное бюро железнодорожного транспорта "Инфратранспроект-ДИИТ"

Факультет "Економіка та менеджмент на транспорті" (з 2014 р. ф-т перейменований на ф-т «Економіко-гуманітарний») 27

RU: Факультет "Экономика и менеджмент на транспорте"
EN: Faculty "Economics and Management"

Факультет Комп'ютерних технологій і систем (ДІІТ) 988

RU: Факультет Компьютерных технологий и систем (ДІІТ)
EN: Faculty of Computer Technologies and Systems (DIIT)

Факультет "Промислове та цивільне будівництво" (ДІІТ) 839

RU: Факультет "Промышленное и гражданское строительство"
EN: Faculty "Industrial and Civil Construction"

Факультет "Транспортна інженерія"
(раніше ф-т "Механічний")
1399

RU: Факультет "Механический"
EN: Faculty "Mechanical"

Факультет "Управління енергетичними процесами"
(раніше "Електрифікація залізниць")
1080

RU: Факультет "Управление энергетическими процессами
(ранее "Электрификация железных дорог")
EN: Faculty "Railway Electrification"
(Faculty "Electrification of the railways")

Факультет "Управління процесами перевезень" 945

RU: Факультет "Управление процессами перевозок"
EN: Faculty "Managing Transportation Processes"

Центр дистанційної освіти 0

RU: Центр дистанционного обучения
EN: Centre for Distance Education